w NTA-GNA9464 ALARM PANELİ (PARTİTİON) - NTA-GNA9464